perjantai 29. marraskuuta 2019

Nopsajalad esiintyvät itsenäisyysjuhlassa 8.12.

Monikulttuurista itsenäisyysjuhlaa vietetään sunnuntaina 8.12.2019 klo 14.00 – 17.00 Sigyn-salissa (Linnankatu 60, Turku).

Ohjelmassa on mukana Viro-keskuksen kansantanssiryhmä Nopsajalad, balettia ja Bollywood-tunnelmia, ukrainalaisia lauluja, senegalilaista tanssia sekä monta muuta esitystä eri puolilta maailmaa. Lisäksi Ensemble Ponte tarjoaa maistiaisen esityksestään Hetki - Moments of Beauty. Esitysten jälkeen nautitaan kahvit ja leivokset pianisti Sibil Yanevin säestyksellä.

Juhla on maksuton ja kaikille avoin. Ohjelma alkaa klo 14, ovet avataan puoli tuntia aiemmin. Saliin mahtuu noin 300 henkilöä ja paikat täytetään saapumisjärjestyksessä. Juhlan pukukoodi on vapaa.

Sondip ry järjestää tapahtuman yhteistyössä muiden järjestöjen ja Turun kaupungin kanssa. 


Tervetuloa juhlimaan itsenäistä ja monikulttuurista Suomea!

keskiviikko 27. marraskuuta 2019

Toimintasuunnitelma vuodelle 2020

VARSINAIS-SUOMEN VIRO-KESKUS RY:N 
TOIMINTASUUNNITELMA VUODELLE 2020 
Hyväksytty Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n syyskokouksessa 26.11. 2019

YLEISTÄ 
Vuosi 2020 on Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n 26. toimintavuosi. Vuonna 2020 Viro jatkaa edelleen jo vuonna 2018 aloitettuja 100-vuotisjuhliaan, joten EV100-teema tulee näkymään yhdistyksen toiminnassa edelleen. Viron EV100-juhlakausi jatkuu virallisesti vuoden 2020 loppuun saakka, viimeisenä teemana on “Meie Tulevik” - tulevaisuutemme. Turun ystävyyskaupunki Tartto on Euroopan kulttuuripääkaupunki Vuonna 2024, ja Viro-keskus valmistautuu osaltaan tuleviin yhteisprojekteihin ja kulttuurialoitteisiin.
TOIMINNAN TARKOITUS:
 Viro-tietouden lisääminen Varsinais-Suomessa.
 Viron kunniakonsulaattina toimiminen Turussa.
 Virolaisten maahanmuuttajien neuvonta ja kotoutumisen tukeminen.
 Virolaisten maahanmuuttajien oman kulttuuritoiminnan tukeminen ja organisoiminen. 
Viron kieleen, kulttuuriin ja elämään liittyvän yhdistystoiminnan järjestäminen. Toiminnan kohderyhminä sekä virolaiset että suomalaiset: harrastuspiirit, kurssit, kokoukset, matkat, konsertit, näyttelyt, yleisötapahtumat jne. Kielikoulutuksen ja muiden Viroon liittyvien kurssien järjestäminen: koulutuksen edistäminen yhteistyökumppanien kanssa. 
Viron kunniakonsulaattina yhdistyksen toimisto palvelee Turun seudulla asuvia virolaisia maahanmuuttajia. Kunniakonsulaatin asema 1.8.2012 alkaen on tuonut yhdistyksen toimistolle uusia tehtäviä: passien ja henkilökorttien jakaminen sekä maahanmuuttajien neuvontatyö ja kotoutumisen tukeminen. Kunniakonsulitoimiston vaikutuksena on yhdistykselle tullut hyvät mahdollisuudet kehittää yhteistyötä Turun alueelle muuttaneiden virolaisten kanssa. 
Tässä yhdistys on tehnyt merkittävää työtä viime vuosina. Virolaisten klubi (Eestlaste klubi) on toiminut erittäin aktiivisesti. Vuonna 2020 etsitään edelleen virolaisille sopivia uusia toimintamuotoja, jotka tukevat virolaisten oman kulttuurin harrastamista sekä kotoutumista Turkuun. 
Viro-keskus auttaa yksittäisiä ihmisiä sekä kuntia, seurakuntia ja yhteisöjä näiden Viro-kontakteissa. Keskuksen toimisto toimii Viro-informaatio ja -kontaktipaikkana. Yhtenä painopisteenä on Varsinais-Suomen ja Viron ystävyyskuntatoiminnan kehittäminen ja tukeminen sekä kuntien avustaminen käytännön tasolla. Samoin kehitetään myös Varsinais-Suomen alueella toimivien Viro-yhdistysten välistä yhteistyötä. Keskus vaalii ja kehittää erityisesti Turun, Tarton, Viljannin, Tallinnan ja Kuressaaren kaupunkien välistä yhteistyötä sekä Varsinais-Suomen ja Viron välistä ystävyyskuntatoimintaa. Toiminnallamme tuemme myös Turun kaupungin ja Tarton kaupungin välistä yhteistyötä. 
Turun kaupungin myöntämä vuotuinen avustus on arvokas tuki Viro-keskuksen toiminnalle. Tuen avulla mahdollistetaan palvelujen jatkuminen ja kehittäminen. Samoin merkittävä asia toiminnan kannalta ovat toimitilat keskeisellä paikalla Turussa. 
JÄSENET 
Yhdistyksen jäsenmäärä on ollut vuoden 2019 aikana kasvussa, varsinkin virolaisten klubin (Eestlaste klubi) ansiosta (jäsenmäärä lokakuussa 2019: 512). Vuoden 2020 aikana tavoitteena on edelleen kasvattaa jäsenmäärää aktiivisella jäsenhankinnalla. Tähän liittyy aktiivisen jäsentoiminnan kehittäminen jäsenistön sitouttamiseksi yhdistyksen toimintaan. 
- Henkilöjäsenille suunnattujen palvelujen tuottaminen (mm. matkailuinformaatio, neuvonta, kirjastopalvelut, käännöspalveluiden välittäminen, tapahtumat, kielikurssit). 
- Yhteisöjen avustaminen Viro-kontaktien löytämisessä. 
- Yritysten värvääminen jäseniksi, jolloin tulee tarjota/löytää heille palveluja, joita he tarvitsevat ja joita eivät saa muista lähteistä. 
- Kontaktipohjan laajentaminen Suomessa ja Virossa. 
- Kuntien kannustaminen aktiiviseen Viro-yhteistyöhön. Kuntien välistä yhteistyötä tulemme edelleen kehittämään aktiivisesti. Olemme mm. hakeneet Kaarinan ja Jõgevan Town Twinning -hankkeelle rahoitusta. 
SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET 
Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n sääntömääräinen kevätkokous pidetään helmi-maaliskuun aikana ja syyskokous loka-marraskuun aikana. Sääntömääräisten asioiden lisäksi kokousten yhteyteen pyritään saamaan ajankohtainen esitelmä, alustus tai näyttely, jolla edistetään Viro-tietoutta. 
VIRO-KESKUKSEN HALLITUS 
Keskuksen asioita hoitaa syyskokouksen valitsema hallitus. Hallituksen kokouksia pidetään kuukausittain, lukuun ottamatta heinäkuuta. Hallituksen jäsenten sisäisellä työnjaolla (verkostot) kehitetään toimintaa niin, että se palvelee jäsenistöä parhaalla mahdollisella tavalla. 
Hallituksen jäsenet ja verkostojen vastuuhenkilöt tekevät työtä vapaaehtoisina. Vastuuhenkilöt tekevät yhteistyötä toiminnanjohtajan kanssa ja raportoivat toiminnasta hallitukselle. Hallituksen kokouksissa on puhe- ja läsnäolo-oikeus myös Eestlaste klubin ja muiden verkostojen edustajilla. 
TALOUS 
Vuonna 2020 yhdistyksen toiminnan rahoittaminen vaatii ponnisteluja. Suurimmat kulut ovat henkilöstökulut sekä vuokra. Turun kaupungin perusavustus on aiempina vuosina ollut ratkaisevan tärkeä yhdistyksen toiminnalle, näin myös tulevana toimintavuonna. Ilman tätä perusrahoitusta yhdistyksen olisi täysin mahdoton palkata työvoimaa ja pitää yllä Viro-keskuksen sekä virolaisia että suomalaisia asiakkaita palvelevaa toimistoa. 
Tapahtumien järjestelyihin talousarviossa ei ole varattu “valmista rahaa”, vaan toimintojen on maksettava itse itsensä. Painatus- ja postituskuluissa säästetään aiempiin vuosiin verrattuna, kun satsataan sähköiseen viestintään ja hyödynnetään viestinnässä Viro-yhdistysten liiton jäsenlehteä ViroNyt. Vuoden 2020 aikana haetaan aktiivisesti erilaisia hankkeita, tukia, avustuksia ja apurahoja, jotta toimintaa voidaan jatkaa entisellä tasollaan ja kehittää. Varainhankintaa tehdään sekä perinteisin keinoin (esim. konsertti, ruokailta) että kehittämällä uutta toimintaa. 
TOIMITILAT 
Viro-keskuksen toimitilat sijaitsevat osoitteessa Vanha Suurtori 3. Tilat toimivatkunniakonsulaattina ja Viron infopisteenä. Toimistoa voidaan käyttää myös palavereihin ja pienimuotoisiin yleisötilaisuuksiin. Toimitilojen keskeinen sijainti mahdollistaa joustavan asioinnin Viro-keskuksessa. 
Toimitilassa palvellaan yhdistyksen jäseniä, kaikkia Virosta kiinnostuneita henkilöitä, kuntia, yrityksiä sekä yhteisöjä. Lisäksi palvellaan virolaisia maahanmuuttajia esim. Suomen yhteiskuntaa koskevissa kysymyksissä, tosin EU-hankkeessa FEM (2016-2017) aloitetun ja Paikal-osahankkeena (2018) eteenpäin kehitetyn ja erittäin tarpeelliseksi havaitun matalan kynnyksen neuvontatyön jatko tulee olemaan kiinni rahoituksen järjestymisestä. Lisäksi tarjotaan Turun seudulla asuville virolaisille mahdollisuus verkostoitumiseen ja yhteiseen toimintaan. Toimisto toimii myös erityisesti Tarton, Tallinnan,Viljannin, Pärnun ja Kuressaaren kaupunkien infopisteenä. Matkailuinfoa tarjotaan monipuolisesti eri puolilta Viroa. 
TOIMIHENKILÖT 
Viro-keskuksen toimintaa johtaa toiminnanjohtaja, jonka tehtävänä on kehittää keskuksen palveluja sekä suorittaa niitä tehtäviä, joita hallitus, verkostot ja muut yhteistyökumppanit hänelle asettavat. Vuonna 2019 yhdistyksen palveluksessa on työskennellyt myös osa-aikaisia työntekijöitä (palkkatuella). Mikäli uutta hankerahoitusta saadaan, otetaan töihin hankesuunnitelmien mukaiset toimihenkilöt. Myös mahdollisuutta työllistää jälleen palkkatuella tutkitaan (seurataan tilannetta ja neuvotellaan TE-toimiston ja Turun työllisyyspalvelukeskuksen kanssa). 
Viro-keskus toimii yhteistyössä työvoimahallinnon kanssa tarjoamalla harjoittelupaikan Virosta muuttaneille työntekijöille (työkokeilu). Harjoittelijan tehtävänä on mm. Turussa asuvien virolaisten kanssa tehtävä yhteistyö, kunniakonsulaatin asiakaspalvelu sekä päivittäisten toimistorutiinien hoitaminen. Viro-keskus tarjoaa mahdollisuuden opintoihin liittyvään harjoitteluun. Työtehtävät suunnitellaan jokaiselle harjoittelijalle erikseen yhteistyössä oppilaitoksen kanssa. Jo vakiintunut harjoittelujen suorittamisen yhteistyö Viro-keskuksella on mm. Turun yliopiston, Turun ammattikorkeakoulun, Turun ammatti-instituutin, Salon aikuisopiston, Turun aikuiskoulutuskeskuksen, Raision Timalin ja Turun kristillisen opiston kanssa. 
Työharjoittelijoiden työpaikkakouluttajana ja työnjohtajana toimii toiminnanjohtaja, joka on koulutettu työpaikkaohjaaja. Harjoittelujen tavoitteena on opastaa virolaisia maahanmuuttajia suomalaisen työelämän käytännöissä. Yksilöllisen ohjauksen avulla pyritään parantamaan harjoittelijoiden kielitaitoa sekä työllistymismahdollisuuksia. 
TAPAHTUMIA 
Viro-keskus järjestää Viron perinteisiin ja kulttuuriin liittyviä tapahtumia ja toimii yhteistyökumppanina erilaisten virolaistahojen kanssa. Toimintavuoden aikana järjestetään erilaisia kulttuuritapahtumia sekä järjestetään Viroon suuntaavaa matkailutoimintaa yhdessä mm. Abelita Oy:n ja muiden seurojen kanssa jäsenistön toiveet huomioiden. Toimintavuoden 2020 tapahtumia tulevat olemaan mm. 
-Viron itsenäisyyspäivän juhlistaminen helmikuussa, lauantaina 22.2.2020 
-Viro-esitelmät 
-Toiminnan esittely ja avoimet ovet Turun keskiaikaisten markkinoiden aikana 
-Viron ja Viro-keskuksen esittely Turun päivänä, Mahdollisuuksien Tori –tapahtumaan osallistuminen 
-Turun kansainvälisille kirjamessuille osallistuminen, yhteistyössä suurlähetystön SVYL:n ja Viro-Instituutin ja Tuglas seuran kanssa. 
-Muille messuille osallistuminen, mikäli se onnistuu yhteistyössä sopivien tahojen kanssa -Viro-konsertin järjestäminen
-Virolaisen ruoan illan järjestäminen
-Viron ja Viro-keskuksen toiminnan esittely joulumarkkinoiden aikana 
Joulumarkkinoiden yhteistyökumppaneina ovat mm. HiiuVill Hiidenmaalta, Bonifatiuse Gild Viljannista ja SEMU Tallinnasta. 
-Vuoden aikana järjestetään erilaisia teemailtoja esim. erilaiset kulttuuriteemat, yritystoiminta, kiinteistöasiat, matkailuilta sekä muita Viroa koskevia aiheita. 
-Yhteistyötä yritysmaailmaan kehitetään
-Yhteistyötä ammattiliittojen kanssa kehitetään; infon jakaminen virolaisille maahanmuuttajille.
-Kehitetään yhteistyötä Siirtolaisuusinstituutin kanssa, erityisteemana Viro-yhteistyö.
-Näyttelyt, yleisötilaisuudet.
-Brinkkalan pihan yhteistilaisuudet ja Vanhan Suurtorin kehittämisen ideointi yhdessä alueen muiden toimijoiden kanssa. -Viroa ja virolaista kulttuuria esitteleviä tapahtumia esim. Yhdessä-yhdistyksen ja Sondip ry:n kanssa. 
Koulutusyhteistyö:
-Yhteistyötä TSL:n Turun Opintojärjestön kanssa kehitetään.
-Yhteistyötä Turun suomenkielisen työväenopiston kanssa kehitetään. -Yhteistyötä Auralan kansalaisopiston kanssa kehitetään.
-Tarjotaan harjoittelupaikkoja eri oppilaitosten opiskelijoille, erityisesti virolaisille. 
YHTEISTYÖKUMPPANEIDEN VÄLINEN YHTEISTYÖ 
Viro-keskus ylläpitää suhteita jo olemassa oleviin yhteistyökumppaneihin. 
Turun suomenkielisen työväenopiston ja Tarton Rahvaülikoolin välinen yhteistyö on merkittävässä osassa toimintoja kehitettäessä. Kansalaisopistojen välinen yhteistyö on osa Turku-Tartto yhteistyösopimukseen liittyvää yhteistyötä. Yhteistyötä Viron suurlähetystön kanssa jatketaan ja kehitetään. 
Yhteistyötä Viron Suomen-instituutin kanssa jatketaan niin Tallinnassa kuin Tartossakin. Tärkeä yhteistyökumppani on myös Viro-instituutti Suomessa. Varsinais-Suomen Viro-keskus ry on jäsenenä Suomen Viro-yhdistysten liitossa. Näiden yhdistysten välistä yhteistyötä kehitetään. Kehitetään myös yhteistyötä muiden vastaavien yhdistysten kanssa. Yhteistyötä kehitetään sekä Turussa että Varsinais-Suomen alueella toimivien Viro-seurojen sekä muiden yhdistysten kanssa. Etsitään erilaisia toimintamuotoja virolaisuuden edistämiseksi Varsinais-Suomessa sekä suomalaisuuden tunnetuksia tekemiseksi Virossa. 
Paikallista yhteistyötä ammattiyhdistysliikkeen edustajien kanssa kehitetään edelleen. Virolaisten työntekijöiden määrän nopea kasvu Turun seudulla luo uusia haasteita. 
Turun messukeskus ja erityisesti Turun kirjamessut ovat myös jatkossa tärkeä yhteistyökumppani. Vuonna 2020 tarjotaan idea julkaisusta, johon koottaisiin tarinat Turun kirjamessuilla 30 v aikana esiintyneistä virolaisista kirjailijoista.
* V-S Viro-keskus ry on vuonna 2015 liittynyt jäseneksi Varsinais-Suomen monikulttuuristen yhdistysten liittoon Sondipiin. Vuonna 2020 emme ole Sondipin hallituksessa mukana, mutta osallistumme toimintaan aktiivisesti. 
* V-S Viro-keskus ry on Turun WTC:n jäsen. Pyrimme järjestämään myös tulevana toimintavuonna yhteistyössä WTC:n kanssa Viro-aiheisia tilaisuuksia. 
* V-S Viro-keskus ry on EKSÜ:n eli Eesti Kultuuriseltside ühing -yhdistyksen jäsen. Osallistutaan aktiivisesti tiedotustoimintaan ja maailmanlaajuiseen virolaisten kulttuuriseurojen verkoston toimintaan. 
* V-S Viro-keskus ry on mukana aloittamassa maakunnan yhteistyöryhmän MYR:n uutta järjestöjaostoa 2020. Tämä on jatkoa Varsinais-Suomen järjestöfoorumin toimintaan ja tiekarttatyöhön osallistumisesta 2018-2019. 

TIEDOTTAMINEN 
Viro-keskuksen toiminnasta tiedotetaan jäsenistön lisäksi myös kunnille, yrityksille, yhdistyksille sekä paikalliselle yleisölle. Tiedotustoiminta on tärkeässä roolissa yhdistyksen toiminnassa vuonna 2020. 
Viro-keskuksen tiedottamismuotoja ovat 4 kertaa vuodessa ilmestyvä ja kaikille jäsenille postitettava Viro-yhdistysten liiton jäsenlehti ViroNyt, sähköpostitiedotteet ja aktiviivinen some-viestintä. Viro-keskuksen omat kotisivut ovat merkittävä tiedotuskanava, samoin facebook. Eestlaste klubin toiminnasta kerrotaan jatkossakin viroksi, pääosin facebookin Eestlaste Klubi Turu / Turku –lehden kautta sekä sähköpostilla. 
Turku-tapahtumien verkkosivustoja ja paikallislehdistön järjestöpalstoja hyödynnetään ilmoituskanavina. Turkulainen -lehden Kumppani-palvelua hyödynnetään yhdistystä koskevien uutisten julkaisukanavana. SVYL:n jäsenenä keskus saa omia tapahtumiaan viroyhdistysten liiton verkkosivuille sekä ViroNyt-lehteen. Myös SVYL:n valtakunnallista sähköpostilistaa käytetään tarvittaessa tiedottamiseen. Lisäksi käytetään Viro-instituutin ylläpitämää Viro Suomesssa –kalenteria. Jäsenistön sähköpostiverkostoa ja hyvin toimivaa facebook-verkostoa kehitetään, laajennetaan ja käytetään aktiivisesti sisäisessä tiedottamisessa. Viro-keskus seuraa myös erilaisten yhteistyökumppaneiden tiedotteita (esim. EU-tiedotteet, yhdistykset, SVYL, EKSÜ, Visit Estonia) ja ilmoittaa niistä jäsenistölle. 
VERKOSTOTOIMINTA 
Verkostojen tarkoitus on sekä kehittää keskuksen toimintaa laaja-alaisemmaksi että aktivoida jäsenistöä mukaan Viro-toimintaan eri tavoin. Verkostojen vastuuhenkilöt kokoavat verkostot jäsenten joukosta. Toimintaa kehitetään jäsenistöä kiinnostavaksi kuulemalla heidän ehdotuksiaan ja tarjoamalla puitteet niiden toteuttamiseksi. Verkoston vastaavat valitaan mahdollisuuksien mukaan hallituksen jäsenistä, jolloin hallituksen ja verkostojen sisäinen tiedonkulku toimii parhaiten. 
TARTTO-YHTEISTYÖ 
Tarton yhteistyötä jatketaan edelleen etsimällä erilaisia yhteistyökumppaneita erilaisiin yhteistyöprojekteihin. Toimimme yhteistyömuotojen kehittäjänä ja koordinoijana. Viro-keskus on aktiivisesti yhteydessä Tarton Rahvaülikoolin kanssa. 
Tavoitteenamme on myös Turun ja Tarton kaupunkilaisten välisen yhteistyön kehittäminen. Tartossa toimivan suomalaisen koulun kanssa tehtävää yhteistyötä edistetään yhdessä yhteistyökumppaneiden, kuten Turun normaalikoulun ja Katariinan koulun kanssa. Myös tarttolaisen Ellerin musiikkikoulun sekä Turun Konservatorion kanssa hyvin alkanutta yhteistyötä jatketaan. 
Tartto on Euroopan kulttuuripääkaupunki Vuonna 2024, ja Viro-keskus valmistautuu osaltaan tuleviin yhteisprojekteihin ja kulttuurialoitteisiin käyttämällä hyväkseen aiempia verkostojaan ja luomalla aktiivisesti uusia. Yhdistys on valmis lähtemään mukaan kulttuuripääkaupunkivuoden projekteihin.

KURESSAARI-YHTEISTYÖ 
Toimintavuonna jatketaan yhteistyötä Viron saarten turismikeskusten kanssa sekä etsitään uusia yhteistyötahoja ja yhteistyöprojekteja. Tarkoituksena on saarten ja Turun seudun yhteistyösuhteiden laajentuminen sekä kolmannen sektorin tasolla että myös yritystasolla. Viro-keskuksella on toimivat yhteistyösuhteet Saarenmaan Kuressaaren turismi-infokeskuksen sekä saarten kansalaisopistojen kanssa. 
PÄRNU-YHTEISTYÖ 
Tulevan vuoden aikana pyritään rakentamaan yhteistyötä Pärnun kaupungin eri toimipisteiden kanssa, kuten suomen kieltä opettavan koulun, turisteja palveleva kylpylän paikallisen turismi-infopisteen sekä PEAK:n (Pärnumaa Ettevõtlus- ja Arenduskeskus) kanssa. Luodaan uusia kontakteja. 
VILJANTI-YHTEISTYÖ 
Jaetaan Viljannin turismi-infon materiaaleja ja tietoa Viljannista matkailukohteena. Kehitetään kulttuuriyhteistyötä erityisesti Bonifatiuksen käsityökillan kanssa. Hyvin vuonna 2019 alkanut yhteistyö markkinoiden järjestelyissä jatkuu vuonna 2020, tavoitteena tuoda 20-30 käsityöläistä Virosta mukaan Taiteiden yön käsityöläismarkkinoille Bonifatiuksen killan johdolla.

RUOTSINKIELINEN TOIMINTA

Jatkamme yhteistyön kehittämistä Varsinais-Suomen ja Viron ruotsinkielisten alueiden kanssa.  Vuoden 2020 ideana aloittaa yhteistyö Aiboland-teemoilla.

KOULUTUSTOIMINTA 
Viron kielikursseja järjestetään ja markkinoidaan yhdessä Turun työväenopiston, Auralan kansalaisopiston, KSL:n sekä TSL:n kanssa. Vuonna 2013 alkanutta suomen kieltä virolaisille -koulutusta jatketaan edelleen yhteistyössä Turun työväenopiston monikulttuurisen osaston Luupin kanssa. Kurssitarjontaa pyritään kehittämään vuoden 2020 aikana. Osallistutaan aktiivisesti Luupin ohjausryhmän työhön. Viro-keskus tiedottaa jäsenistölleen ja muille kiinnostuneille Tarton Rahvaülikoolin järjestämistä kesäkursseista, joihin on mahdollisuus osallistua Turun työväenopiston kautta. 
Erittäin merkittävä osa Viro-keskuksen koulutustoiminnasta tapahtuu ns. talon sisällä. Eri oppilaitoksista tulevien harjoittelijoiden koulutus on osa toimiston jokapäiväistä työtä. 
KULTTUURITOIMINTA 
Kulttuurijaosto suunnittelee ja toteuttaa erilaisia kulttuuritapahtumia ja tuo virolaista ohjelmaa sekä ohjelmaryhmiä Varsinais-Suomeen. Päätapahtumina tulevat olemaan Viron itsenäisyyspäivän juhla helmikuussa sekä virolaisen ruoan ilta ja Viro-konsertti loka-marraskuussa. 
Tavoitteena on lisäksi järjestää jäsenistön toiveiden mukaan muita kulttuuritoimintoja, kuten vierailuja lähikaupunkien Viro-aiheisiin tapahtumiin ja teatterinäytöksiin sekä klubi-iltoja kirjallisuuteen, kulttuuriin ja yhteiskunnallisiin asioihin liittyen. Brinkkalan pihan ja Vanhan Suurtorin kulttuuritapahtumiin osallistuminen, uusien tapahtumien ideointi ja yhteistyön kehittäminen jatkuu. 
TOIMINTAA NUORILLE 
Nuorten toiminta on suunnattu alle 30-vuotiaille nuorille aikuisille, ja ideana on tuoda virolaiset ja suomalaiset nuoret toimimaan yhdessä. Ryhmä suunnittelee itse toimintansa nuorten omien ideoiden perusteella. Vuoden 2020 aikana suunnataan kutsuja yhdistyksen toimintaan erityisesti yliopisto-opiskelijoille. 
VIROLAISTEN KLUBI – EESTLASTE KLUBI 
Virolaisten klubi järjestää toimintaa Turun seudulla asuville virolaisille. Toiminnan muotoja kehitetään aktiivisesti vuonna 2020, jotta virolaiset aktivoituisivat yhä enemmän yhdistystoimintaan. Hyvin käynnissä on virolaisten kansantanssiryhmä Nopsajalad jonka käytännön järjestelyissä on suureksi avuksi TSL Turku. Samoin aktiivisesti toimii virolaisten miesten koripallon ja lentopallon harrastusryhmä, joka treenaa Turun Yli-Maarian Ypsilonissa kaksi kertaa viikossa 
Virolaisten klubin perinteisiksi tapahtumiksi ovat jo kasvaneet erityisesti perheiden ja lasten tapahtumat. Lastentapahtumia ja lastenkerhoja (laulu, askartelu, urheilu) järjestetään kevätkaudella 2020 Viro-instituutin ja Viron koulutus- ja tiedeministeriön tuella, ja keväällä 2020 laaditaan opetussuunnitelma ja hakemus lukuvuodelle 2020-2021. 
KUNTATOIMINTA 
Viro-keskus haluaa sekä palvella kuntia että olla mukana ystävyyskuntatoiminnan kehittämisessä. Pyrimme myötävaikuttamaan kuntien välisen ystävyyskuntatoiminnan toiminnan laajenemiseen sekä syvenemiseen. 
Turun kaupungin kanssa tehtävä yhteistyö on yhdistyksen toiminnan tärkeimpiä painopisteitä. Runsaasti yhteistyötä Viro-toiminnassa tehdään myös Kaarinan ja Raision kanssa. 
Kaikkien Viro-keskuksen jäseninä olevien kuntien toiveita kuunnellaan ja ollaan valmiina reagoimaan. 

MATKAILUTOIMINTA 
Matkailutoimintaa kehitetään jäsenten toiveiden mukaan. Yhteistyökumppaninamme matkojen järjestämisessä on pääosin Abelita Oy, joka hoitaa käytännön järjestelyt. Kevääksi on suunnitteilla matka Prima Vista -kirjallisuusfestivaalille Tarttoon. Myös muiden matkatoimistojen kanssa tehdään yhteistyötä, ja järjestetään ja markkinoidaan matkoja myös yhteistyössä muiden Viro-seurojen sekä mm. senioriopettajien yhdistyksen kanssa. 
ELINKEINOJAOSTO

Yritysmaailmassa Viro-keskus kartoittaa niitä asioita, joissa Viro-keskus pystyy toimimaan asiantuntijana ja missä pystymme auttamaan yrityksiä heidän Viroa koskevissa hankkeissaan. Viro-keskuksen tavoitteena on kehittää yritysten välisiä yhteistyömuotoja. Yksi Viro-keskuksen tavoitteista on etsiä yrityksiä, jotka voivat toimia Viro-keskuksen tapahtumien ja kunniakonsulaatin sponsoreina. Vastineeksi Viro-keskus voi tarjota heille mainosmahdollisuuksia kotisivuillaan sekä tapahtumien esitteissä. Yritys voi hankkia mainostilaa myös SVYL:n julkaisemassa valtakunnallisessa ViroNyt -lehdessä, ja yrityksen on mahdollista tarjota jäsenetuja tai alennuksia SVYL:n jäsenille. 
EU-PROJEKTIT JA MUUT HANKKEET 
Regi-ja FEM-projektit (Central Baltic) ovat olleet tärkeä osa yhdistyksen toimintaa viime vuosina. Projektien tarkoituksena on ollut kartoittaa virolaisten maahanmuuttajien tilannetta sekä toiveita, ja järjestää mielekästä vapaa-ajantoimintaa perheiden hyvinvointia tukemaan. Naisten maahanmuuttoon liittyvä FEM-hanke on järjestänyt vertaistukiryhmien toimintaa ja pitänyt yllä suosittua neuvontapistettä. Vuonna 2020 varmistetaan, että hankkeissa kerätty kokemus tulee käyttöön yhdistyksen toiminnassa. Erittäin tärkeäksi osoittautuneen neuvontatyön jatkuminen tulee turvata jossain muodossa, joko omana työnä tai yhteistyökumppanien kautta. Vuonna 2020 etsitään uusia ratkaisuja tämän työn rahoittamiseksi. Vuonna 2020 selvitetään ja edistetään edelleen uusien Suomi-Viro -projektien 
suunnitelmia ja mahdollisuuksia osallistua niiden toimintaan. Rahoitusta, hankeideoita ja yhteistyökumppaneita etsitään aktiivisesti. 
LOPUKSI 
Vuosi 2020 tuo monenlaisia haasteita Viro-keskuksen toiminnassa. Vahvuuksina ovat hyvät yhteistyökumppanit ja aktiivinen yhteistyö, Turun kaupungilta vuokralla olevat toimitilat keskeisellä paikalla Brinkkalan sisäpihalla sekä kaupungin myöntämä taloudellinen tuki, joka antaa työlle perustan. Lisäksi Viro-keskus on tunnettu yhdistys turkulaisten joukossa ja jäsenmäärä on kasvanut tasaisesti.Lisää painoarvoa yhdistykselle tulee Viron kunniakonsulaattina toimimisesta, ja tässä asemassa sillä on erinomaiset mahdollisuudet tavoittaa Turun seudulla asuvat virolaiset maahanmuuttajat sekä tukea neuvonta- ja kulttuurityöllä heidän kotoutumistaan. 
Viro-keskuksen toiminta tulee vuonna 2020 painottumaan Turkuun, toimintaa pyritään jatkuvasti kehittämään jäsenten toiveiden mukaan. Lisäksi jatkamme aktiivista yhteistyötä Varsinais-Suomen ja Viron välisen yhteistyön tiivistämiseksi. 

Käsittelyvaiheet: HALLITUS 15.10.2019 ja 19.11.2019; 

Hyväksytty:
Yhdistyksen syyskokous 26.11. 2019 

maanantai 25. marraskuuta 2019

Syyskokous 26.11. 2019

Tervetuloa syyskokoukseen tiistaina 26.11. 2019 Manillan köysisaliin klo 18.

Käsitellään sääntömääräiset asiat, juodaan kahvit ja kuullaan esitelmä Turun ja virolaiskaupunkien yhteistyöstä. Puhujavieraana sekä kysymyksiinne vastaamassa Turun kaupungin kansainvälisten asioiden päällikkö Mika Akkanen.

Kokouksen asiakirjoihin pääsee tutustumaan tämän linkin kautta:*** 

Jäsenlehtemme ViroNyt ei pääse nyt postilakon vuoksi perille - tällä hetkellä ei ole tietoa milloin numero 4/2019 yhdistyksen jäsenten postilaatikkoihin tässä poikkeustilanteessa saapuu. Toimistolle saimme kuitenkin erän lehtiä, joten jos haluat luettavaa jo tuoreeltaan, tervetuloa noutamaan!

****

Joulumyyjäiset ovat alkaneet! Viro-keskuksesta jouluisia tuotteita niin arkena kuin viikonloppunakin, tervetuloa ostoksille ma-pe klo 10-16 ja la ja su klo 11-17.


maanantai 11. marraskuuta 2019

Virolaiset runoilijat Turun Runoviikolla

Virolaiset runoilijat Turussa torstaina ja perjantaina

Runoviikko-festivaali levittäytyy Turkuun keskelle pimeintä marraskuuta ja suuntaa katseet tämänvuotiseen teemaansa ”Runoon & työhön”. Festivaalia järjestää vuonna 2003 perustettu turkulainen Runoviikko ry.

Torstai 14.11. klo 17–18.30 Viron runokartta ja runon paikallisuus
Keskustelijoina Kai Aareleid (EST), Timo Maran (EST), Ville Hytönen, Anniina Ljokkoi. Turun pääkirjaston Rotunda, Linnankatu 2. Järj. Runoviikko ja Viro-instituutti Suomessa.

Torstai 14.11. klo 19–22 IKIKIKYNYKYTYKY-klubi
Kai Aareleid (EST), Timo Maran (EST), Anatoly Kudryavitsky (IE), Ville Hytönen, Ester Nuori Leppä, Sampo Sihvola, Jyrki Kiiskinen, Kalle Talonen & Reima Lyytikkä: Kupittaa-sarja. Bar Ö, Linnankatu 7. Järj. Runoviikko ja Viro-instituutti Suomessa.


Pe 15.11. klo 19–22 Kimppakyytiklubi
Piret Bristol (EST), Adam Cullen (EST), Silene Lehto, Uni Ojuva, Miia Toivio, Anna Elina Isoaro & Janette Hannukainen, Olli Heikkonen + Timo Rasio & Janne Halmkrona. Bar Kuka, Linnankatu 17. Järj. Runoviikko ja Viro-Instituutti Suomessa.


***Kai Aareleid on Tartossa syntynyt virolainen kirjailija ja kääntäjä. Häneltä on julkaistu kaksi romaania ja kaksi runokokoelmaa. Hänen teoksistaan on suomennettu mm. romaani Korttitalo (S&S 2018).
Timo Maran virolainen runoilija, käsikirjoittaja, semiootikko, biologi  ja toimittaja, jolta on julkaistu mm. viisi runoteosta, viimeisimpänä Metsloomatruudus (Elusamus 2019).
Piret Bristol on Tartossa asuva virolainen kirjailija, jolta on julkaistu useita romaaneja sekä novelli- ja runokokoelmia, viimeisimpänä runokokoelma Lilleb Vabakal (Ilmamaa 2019).

Adam Cullen on Minnesotasta, Yhdysvalloista kotoisi oleva kääntäjä ja runoilija, joka on asunut Virossa vuodesta 2007. Häneltä on julkaistu kaksi runokokoelmaa, joista uusin Väikses linnas (Tuum 2018) on kokoelma vironkielisiä “Vironhaikuja” ja “rakkauskirje Haapsalulle”.

keskiviikko 6. marraskuuta 2019

Turun virolaisten käsityöntekijöiden joulumyyjäiset

Tervetuloa myymään käsitöitä ja jouluherkkuja Viro-keskukseen Vanhan Suurtorin joulumarkkinaviikonloppuina. Myyntipaikat lämpimissä sisätiloissa, johon markkinavieraat mielellään poikkeavat lämmittelemään ja jouluostoksia tekemään. Vanhan Suurtorin joulumarkkinoilla käy vuosittain kymmeniä tuhansia vieraita, joten Brinkkalan sisäpihalla olemme suuren tapahtuman keskipisteessä.Myyjäisten ajat

23.11. -24.11.  la+su klo 11-17

30.11. -1.12. la+su klo 11-17

7.12. -8.12. la+su klo 11-17


Hinnat:
myyntipöydät (140 x 70 cm): yhden viikonlopun hinta 30 eur.

Pienempi myyntipaikka (80 cm x 70cm) takahuoneessa: 20 eur / viikonloppu


Tee paikkahakemus jo nyt (viim. 20.11.): 
-kirjoita meille sähköpostia: virokeskus@gmail.com
-kirjoita lyhyt kuvaus tuotteistasi ja kerro minkä viikonlopun / mitkä viikonloput haluaisit olla myymässä 
-Jos mahdollista, lähetä samalla meille myös edustava jouluinen kuva tuotteestasi, se olisi hyödyksi, kun mainostamme myyjäisiä yleisölle.

Jos sinulla on kysyttävää, voit soittaa p. 0401475221 tai tulla käymään Viro-keskuksessa (avoinna ma-pe klo 10-16)


-Myyntipaikan varauksissa etusijalla ovat Turussa ja Turun lähikunnissa asuvat, itse tekemiään tuotteita myyvät käsityön ja leipomisen harrastajat.
-Varattu paikka maksetaan ennakkoon Viro-keskuksen tilille, maksutiedot saat kun varauksesi vahvistetaan.
-Viro-keskus mainostaa myyjäisiä asiakkaille sekä viroksi että suomeksi facebookissa sekä Turun alueen menokalentereissa.