tiistai 23. maaliskuuta 2021

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n toimintakertomus vuodelta 2020

Yhdistyksen kevätkokous (23.3.2021) on vahvistanut

toimintakertomuksen vuodelta 2020.

Tässä katsaus viime vuoteen:


SISÄLLYS

 1. Yleistä 

 2. Sääntömääräiset kokoukset 

 3. Viro-keskuksen hallitus 

 4. Toimitilat

 5. Toimihenkilöt 

 6. Jäsenasiat 

 7. Konttorin ja kunniakonsulaatin työ

 8. Tapahtumia 

 9. Vierailijat toimistolla

 10. Yhteistyö muiden yhteisöjen kanssa 

 11. Yhteistyö Viron suurlähetystön kanssa

 12. Tiedotus 

 13. Jaostot 

 14. Yhteistyö SVYL:n kanssa 

 15. Projektit 

 16. Yhdistyksen talous 

 17. Lopuksi 


LIITE: tapahtumalistaus 2020


2020

1 YLEISTÄ

Säännöissä yhdistyksen toiminnan tarkoitus määritellään seuraavasti:

”Keskuksen tarkoituksena on edistää Varsinais-Suomen ja Viron yhteistyötä, lisätä Viro-tietoutta ja viron kielen tuntemusta Suomessa ja tukea jäsentensä keskinäistä yhteistyötä. Keskus vaalii ja kehittää erityisesti Turun, Tarton, Tallinnan ja Kuressaaren keskinäisiä yhteyksiä.

Keskus toimii Varsinais-Suomessa asuvien virolaisten yhdyssiteenä, tavoitteenaan lisätä sosiaalista hyvinvointia ja tukea kotoutumista. Keskus edistää virolaisen kulttuurin harrastusta sekä viron kielen säilyttämistä.”

Vuonna 2020 yhdistyksen tavoitteena on ollut lisätä Viro-tietoutta tarjoamalla kulttuuritapahtumia ja kielenopetusta sekä luentotilaisuuksia ajankohtaisista aiheista sekä harjoittamalla matkailuneuvontaa. Se on ollut kehittämässä ystävyyskaupunkitoimintaa sekä auttanut yhteisöjä ja yksittäisiä ihmisiä Viro-kontaktien löytämisessä. Poikkeuksellisten olojen vuosi 2020 on vaikeuttanut yhdistyksen perustoimintaa, ja runsaasti tapahtumia jouduttiin perumaan tai siirtämään. Toisaalta pystyttiin aloittamaan monenlaisia kokeiluja internetin kautta, tässä on ollut avuksi jo pitkään ylläpidetty ja paljon ystäviä/seuraajia kokoava aktiivinen Facebook-toiminta.

Toiminnan kohderyhmänä ovat olleet toisaalta suomalaiset Viron ystävät, toisaalta Turun seudulla asuvat virolaiset, joita palvelee erityisesti yhdistyksen osana toimiva virolaisten klubi (Eestlaste Klubi). Keskus on tarjonnut työelämäneuvontaa ja harjoittelupaikkoja virolaisille maahanmuuttajille. Runsaasti kysyntää on ollut myös suomalaiseen yhteiskuntaan liittyvällä neuvonnalla. Yhdistys on myös tuottanut ja välittänyt käännös- ja tulkkauspalveluita. 

Vuoden 2020 aikana nimenomaan yhdistyksen neuvontatyö virolaisten parissa on ollut aktiivista, tässä merkittävänä tukena on ollut STEA:n rahoittama pienhanke ajalla 1.6.-31.12.2020. 

Yhdistyksen talouden perusta on Turun kaupungin myöntämä perusavustus. Viro-keskuksella on konttori ja toimitila Vanhalla Suurtorilla. Tila toimii samalla Viron kunniakonsulaattina.


2. SÄÄNTÖMÄÄRÄISET KOKOUKSET

Sääntömääräinen kevätkokous pidettiin 26.3.2020 Viro-keskuksessa. Läsnä oli yhteensä 7 henkilöä,  koronarajoitusten takia heistä 4 osanottajaa toimistolla ja etänä 3. 

Sääntömääräinen syyskokous pidettiin 24.11.2020 samoin pienimuotoisesti Viro-keskuksessa. Toimistolla läsnä oli 7 osanottajaa, lisäksi etänä osallistui 7.

Viro-keskuksen sääntömääräisten kokousten jälkeen on tavallisesti järjestetty suositut  esitelmät, 2020 niitä ei ollut mahdollista järjestää kokoontumisrajoitusten takia.


3. VIRO-KESKUKSEN HALLITUS

Keskuksen asioita on vuonna 2020 hoitanut syyskokouksen valitsema 12-jäseninen hallitus.

Hallituksen jäsenet 2020: Mari Jurtom puheenjohtaja, Juhani Koivuviita (1. varapuheenjohtaja), Eva Finch (2. varapuheenjohtaja), Duha Elsayed (sihteeri), Harri Raitis, Pekka Lehtinen, Imbi Kolkkanen, Kari J. Kettula, Juha Laine, Atte Huhtala, Raimo Korhonen, Klaarika El Haitani.

           

Taloudenhoitaja / Jäsenrekisterinhoitaja: Kirsi Äyräs 

Kirjanpitäjä: Heivi Raudlam, Ioana Anica (harjoittelijana)

Toiminnantarkastajat: Heimo Välimäki ja Kirsti Pakkala

Varatoiminnantarkastajat: Pekka Kanervisto ja Antti Valtanen

Hallitus kokoontui vuoden aikana 10 kertaa. Kokouksista kirjattiin yhteensä 159 pöytäkirjan pykälää. Hallituksen kokouksia on pidetty hybridi-mallisina, osittain läsnä ja osittain etänä Jitsi-kokoushuoneessa. Kaksi kokousta on pidetty sähköpostin kautta. Keväällä 2020 onnistuttiin järjestämään kokouksia myös ulkona Brinkkalan pihalla. Koronatilanteen vaatimat uudet järjestelyt ovat sujuneet kohtuullisen hyvin, ja yhdistyksen päätöksenteko on toiminut kiitettävästi poikkeuksellisista oloista huolimatta.

Ülle Priks, Klaarika el Haitani ja Mari Jurtom ovat edustaneet hallituksen kokouksissa virolaisten klubia. Yrityselämän asiantuntija Ralf Hjorth on kutsuttu kokouksiin puhe- ja läsnäolo-oikeudella. Puhe- ja läsnäolo-oikeus on ollut myös työntekijöillä ja toimistolla työharjoittelussa olevilla.

Valmisteleva toimikunta ”VALTO” on kokoontunut ennen hallituksen kokousta valmistelemaan esityslistaa ja keskustelemaan ajankohtaisista kysymyksistä. Valton työhön ovat osallistuneet vuonna 2020 Mari Jurtom, Eva Finch, Duha Elsayed, Kari J. Kettula, Juha Laine, Kirsi Äyräs ja Kerli Muruvee, 2020 aikana ryhmä ei ole kokoontunut yhtä usein kuin edellisenä vuonna, mutta sen rooli kokousten valmistelussa ja toiminnan ideoinnissa on ollut tärkeä.


4. TOIMITILAT

Yhdistyksen toimitila, Viro-keskuksen konttori, sijaitsee osoitteessa Vanha Suurtori 3 (Brinkkalan talon piharakennuksen 2. kerroksessa). Se toimii kunniakonsulaattina ja Viron infopisteenä. Tilaa käytetään myös palavereihin, kurssien pitoon ja pienimuotoisiin yleisötilaisuuksiin. 

Toimiston tarkoitus on palvella yhdistyksen jäseniä ja Virosta kiinnostuneita yksityisiä asiakkaita, kuntia, yrityksiä ja järjestöjä. Säännöllinen aukioloaika oli ma-pe klo 10-15, mutta asiointia varten suositeltiin ajanvarausta. Vuonna 2020 konttorilla kokoontumiset ja kurssien pito oli erittäin rajallista, ja asiointitilanteet pidettiin lyhyinä. Tilojen käytössä noudatettiin AVI:n ja Turun kaupungin määräyksiä ja suosituksia.

Keskiaikamarkkinoiden ja joulumarkkinoiden aikaan Viro-keskuksen konttoria ovat tavallisesti hyödyntäneet virolaiset käsityöläiset ja ruokatuotteiden myyjät (Semun tyrnituotteet sekä Saarenmaan ekotuotteet). Samalla on esitelty markkinayleisölle yhdistyksen toimintaa Avoimet ovet -periaatteella. 2020 markkinatapahtumat peruttiin, ja yhdistyksen markkinatoiminta jäi pois. Joulumarkkinoihin oli varauduttu tavaratilauksin, ja myyntiä voitiin tehdä vain yhden viikonlopun ajan, sen jälkeen yritettiin jatkaa markkinoimalla tuotteita yksittäisille vierailijoille jotka kävivät ajanvarauksella.

Konttorin sijainti Brinkkalan sisäpihalla luo hyviä mahdollisuuksia yhteistyöhön sisäpihan ja Vanhan Suurtorin alueen naapurien kanssa. Vuonna 2020 ideoitiin uusia yhteistyömuotoja ja seurattiin yhdessä muiden toimijoiden kanssa Turun ns Vanhan kaupungin alueen suunnitelmien kehittymistä.


5. TOIMIHENKILÖT

Yhdistyksen toiminnanjohtajana toimi vuonna 2020  FM Kirsi Äyräs. Hän oli opintovapaalla 1.2.- 30.8. 2020. 

Toimistoassistenttina toimi Kerli Muruvee.

Viro-keskus toimi vuonna 2020 tiiviissä yhteistyössä työvoimahallinnon sekä useiden oppilaitosten kanssa tarjoamalla harjoittelupaikan opiskelijoille sekä työharjoittelijoille.

Työharjoittelussa sekä oppilaitosten työssäoppimisjaksoilla työskentelivät vuoden 2020 aikana: Gerli Griffel, Inga Savisaar, Ioana-Alexandra Anica  ja Tuuli Räli.

Erilaisissa projekteissa tekivät työtä: Marje Õunapuu, Ülle Priks, Siim Maaten, Eva Finch, Liis Mitt, Jessica Tukiainen.

Lisäksi 2020 yhdistys työllisti kesätyöntekijän Tutustu työelämään ja tienaa -sopimuksella, tukijana Turun seudun Osuuspankki.


6. JÄSENASIAT:

Yhdistyksen jäsenmäärä 31.12.2020 oli 423. Jäsenistä virolaisia oli 195. Vuoden aikana liittyi 22 uutta jäsentä.

Yhteisöjäsenet 2020: Raision kaupunki, Kaarinan kaupunki, Paimion kaupunki, Ruskon kunta, Kemiönsaaren kunta, Henrikin seurakunta, Turun työväenopisto, Auralan Setlementti ry, Erkki Saari oy, Abelita oy, Turun Tuglas-seura, Kiinteistötyöntekijät Turku ry, PAM osasto 069, Turun Autoalan työntekijät ry, Turun konservatorio / Turun konservatorion kannatusyhdistys ry, Katariinan koulu, Siirtolaisuusinstituutti.

7. KONTTORIN JA KUNNIAKONSULAATIN TYÖ

Toimistossa asioimista jouduttiin vuonna 2020 rajoittamaan. Asiakaspalvelu hoidettiin ajanvarauksella ja neuvontatyötä tehtiin pääasiassa puhelimitse.

Kunniakonsulaatin palvelut: 

Passeja ja henkilökortteja luovutettiin vuoden aikana yhteensä 448 henkilölle. Luovutukset jakautuivat kuukausittain seuraavasti: tammikuu 42, helmikuu 48, maaliskuu 44, huhtikuu 35, toukokuu 29, kesäkuu 41, heinäkuu 35, elokuu 42, syyskuu 46, lokakuu 29, marraskuu 23, joulukuu 34. 

Vaikka määrä on pudonnut vuodesta 2019, Passien ja id-korttien luovutuksessa Varsinais-Suomen Viro-keskus oli jälleen kunniakonsuli Keijo Virtasen johdolla aktiivisin Viron kunniakonsulaatti koko maailmassa.

Passien noudon yhteydessä kävijöille on kerrottu Viro-keskuksen ja virolaisten klubin toiminnasta. Kohtaamiset ovat olleet hyödyllisiä uusien yhteistyösuhteiden luomisen ja jäsenpohjan laajentamisen näkökulmasta. Samoin kunniakonsulaatin kävijöillä on mahdollisuus kysyä neuvoa ja keskustella omista asioistaan, saada tietoa ja tukea: näin pystymme olemaan merkittävästi avuksi ja hyödyksi Suomessa asuville virolaisille.

Vuonna 2020 jatkettiin pilottiprojektina kunniakonsulien internetin kautta toimivan tietokannan käyttöä. Se on ollut erittäin hyödyllinen työväline passien jakamisessa. Pilotissa on ollut jonkin verran korjattavaa, ja näissä kysymyksissä olemme tehneet tiivistä yhteistyötä Viron suurlähetystön kanssa. Vuoden lopussa suurlähetystö kuitenkin päätti, että pilottiprojekti lopetetaan ja jätimme jäähyväiset “Lembitun andmebaasille”.


KUNNIAKONSULIN MERKKIPÄIVÄN VIETTO  28.8. 2021:

Kunniakonsuli Keijo Virtanen täytti 75 vuotta elokuun lopulla (28.8.), ja tarjosimme kaikille Viro-keskuksen jäsenille mahdollisuuden onnitella kunniakonsulia itse sopivaksi katsomallaan lahjoituksella Turun Yliopistosäätiön Keijo Virtasen rahastolle. Rahaston tuotolla ja pääomalla tuetaan Turun yliopistossa tehtävää muuttoliikkeisiin ja  muihin vuorovaikutusprosesseihin kohdistuvaa tutkimustyötä jakamalla apu- ja määrärahoja nuorille tutkijoille.

Professori, Turun yliopiston rehtori emeritus Keijo Virtanen on toiminut Viron kunniakonsulina Turussa ja Varsinais-Suomessa 19 vuotta, ja hän on merkittävästi edistänyt maiden yhteyksiä varsinkin kulttuurin ja yliopistoyhteistyön kautta. Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n kanssa kunniakonsulilla on ollut jatkuvasti erittäin tiivis yhteistyö, ja kunniakonsulin tehtävän tärkeä osa, passien luovutus Turun seudulla asuville virolaisille, onkin ollut jo vuosia yhdistyksemme toimiston tehtävänä. 

Keräyksen tuloksen julkistimme merkkipäivänä, ja yllättynyttä päivänsankaria olivat toimistolla pienimuotoisessa juhlassa onnittelemassa Turun yliopistosäätiön asiamies Pekka Kanervisto, V-S Viro-keskus ry:n puheenjohtaja Mari Jurtom ja sihteeri Duha Elsayed. Keijo Virtaselle luovutettiin adressi, jossa oli mukana keräykseen osallistuneiden nimilista.


8. TAPAHTUMIA

Toimintakertomuksen liitteenä on luettelo vuoden tapahtumista. Vuosi 2020 on ollut tapahtumien kannalta erittäin hankala, suurin osa suunnitelluista tapahtumista on pitänyt joko siirtää tai peruuttaa. Webinaarit ja etäkokoukset tulivat uusiksi toimintamuodoiksi.

Seuraavassa joitakin poimintoja vuoden ohjelmasta:

Kesäkuun alussa moottoripyöräilijät kokoontuivat Brinkkalan pihassa vaihtamassa kokemuksia Viron matkailusta. Tapaamisen tuloksena päätettiin järjestää Tavataan Tartossa -mp-kokoontuminen heinäkuussa.

Taiteiden yö 2020 ehdittiin jo kertaalleen perua, mutta pari viikkoa ennen tapahtumaa pääjärjestäjä päätti kuitenkin ryhtyä vielä toimeen. Viro-keskus otti jälleen urakaksi järjestää ohjelmaa Vanhalle Suurtorille, ja saimmekin kokoon mukavan ohjelmakokonaisuuden kansantanssia (Nopsajalad), teatteria (Siim Maaten), capoeiraa (Capoeira Turku), latinotansseja (Brian Ramos tanssitunnit), sarjakuvaa (Muurlan sarjakuvalinjalaiset), akvarellimaalausta (Rait Priks)…

Turun päivänä olimme mukana päivän avajaisissa kävelykadulla (esiintymässä kansantanssiryhmä Nopsajalad) ja lisäksi järjestimme Pop Up -kielenopetusta Brinkkalan sisäpihalla.

Syksyn kohokohtia olivat Turku-opas Eva Finchin vetämät vironkieliset kävelykierrokset. Kävimme tutustumassa Kupittaan siirtolapuutarhaan ja teimme jaloittelun Turun Vanhan kaupungin kortteleissa.

ET-teatterin kanssa tehtiin kaksi hienoa tempausta lastenkulttuurin parissa. He esiintyivät Tarmon talolla Väike Nõid -näytelmän kanssa marraskuussa (rajoitetulle yleisömäärälle ja turvavälein), ja suunnittelimme yhdessä virtuaalisen joulupukin vastaanoton vironkielisille lapsille. Joulupukkia pääsi netin kautta tapaamaan yhteensä 60 lasta.

Joulun alla kokeilimme uutta ideaa, perheiden jouluvalokuvausta. Kaidi Kuur pystytti Pop-Up studion toimistolle.

Viro-keskuksen facebook-sivulla ilmestyi 1.12.-24.12. joulukalenteri Rait Priksin maalauksista. Tämä projekti saavutti suuren suosion, seuraajat tunnistivat kuvissa olevia paikkoja sekä Virosta että Turusta suurella innolla. Viimeisessä kuvassa oli tietenkin Brinkkalan joulurauhajulistusparveke.


9. VIERAILIJAT TOIMISTOLLA

Viro-keskuksen toimistossa vierailivat vuoden 2020 aikana mm. Konsuli Peeter Püvi, talous- ja medianeuvos Tiina Maiberg, kunniakonsuliehdokas Andrus Junolainen, Semu & Ivar Miller, Matka-Pojat & Lauri Laakso,  Sointu-records & Ari Hakulinen, Jalostaja & Lauri Lunden, näyttelijä Andres Dvinjaninov, Irene Surva-Lehtonen EAS, Tiina Valtanen Kaarinan Kaseva ry, opettaja Katri Iltanen, Tiina Aalto Taito ry, Satu Makkonen TAI, Eila Hoffren FinEst-hanke.


10. YHTEISTYÖ MUIDEN YHTEISÖJEN KANSSA

Vuonna 2020 onnistuttiin luomaan uusia yhteistyömuotoja:

 • Vuonna 2020 Viro-keskus sai edustajan Länsi-Suomen ETNO:on (Mari Jurtom, varajäsen Kirsi Äyräs).

 • Perustettiin uusi Suomen virolaisten yhdistysten verkosto: Eesti Organisatsioonide Võrgustik Soomes, EOVS. Viro-keskusta edustaa sen hallituksessa Ülle Priks.

 • Perustettiin uusi monikulttuuristen yhdistysten yhdysside Turkuun: Interkulttuurinen foorumi, hallituksen jäseneksi Viro-keskusta edustamaan valittiin Atte Huhtala (varalla Duha Elsayed)

Jo vakiintuneet yhteistyökuviot olivat käytössä:

Viron itsenäisyyspäiväjuhla 2020 toteutettiin perinteiseen tapaan yhdessä Turun yliopiston, Turun Yliopistosäätiön, Kunniakonsulaatin ja Turun Tuglas-seuran kanssa. Juhla ehdittiin järjestää 22. helmikuuta 2020 “ennen koronaa” vielä normaaliin tapaan, osallistujia oli noin 150.  Juhlapuhujat olivat Viron suurlähettiläs Harri Tiido ja Turun yliopiston rehtori Jukka Kola.

Maakuntauudistus ja järjestötoiminnan kehittäminen Varsinais-Suomessa -järjestöfoorumiin osallistui varajäsenenä Juha Laine.

Turun kaupungin monikulttuurisuusneuvoston toimintaa olemme seuranneet sivusta vuonna 2020, kun Eva Finchin kausi päättyi 2019.

Turun kaupungin kulttuuri, vapaa-aika ja tiedotus olivat yhdistyksen tiedotustoiminnassa ja tapahtumajärjestelyissä yhteistyökumppaneina.

Taiteiden yön tapahtuma Vanhalla Suurtorilla koottiin Brinkkalan pihan ja Vanhan suurtorin alueen toimijoiden kanssa. Yhteistyö Pikartin, Brinkkalan Outolinnun, Taito-keskuksen, Kirjakahvilan, Taidehallin, Hub Turun ja Turku-seuran kanssa tiivistyi entisestään  järjestelyjen aikana.

Turun päivänä Viro-keskus on jo perinteiseen tapaan aktiivisesti mukana, tällä kertaa olimme kävelykadulla päivän avajaisissa.

Turun Suurtorin Keskiaika on Viro-keskuksen perinteinen yhteistyökumppani. Markkinoiden peruuntuminen on suuri harminaihe meillekin sekä toiminnan kannalta että varainhankinnan kannalta.

Viro-keskus on mukana monikulttuuristen yhdistysten yhteistyössä Sondip ry:n jäsenenä.

Yhteistyö Yhdessä-yhdistyksen kanssa on ollut hyvä mahdollisuus edistää toimintaa ja kohtaamisia Varissuolla ja Runosmäessä.

Viro-keskus on mukana Turun Moniku-verkostossa.

Kaarinan Valikko (yhdistysten yhteistyöelin) ja Kaseva ry olivat kumppanina Town Twinning -hankkeen suunnittelussa. Hankematka jouduttiin lopulta siirtämään vuodelle 2021 - ensin siirrettiin keväältä syksyyn, sitten syksystä kevääseen.

Viro-keskus on WTC Turku -yhdistyksen jäsen (World Trade Center Turku).

Viro-keskus on Tartossa toimivan maailmanlaajuisen Eesti Kultuuriseltside ühing mtü:n jäsen. EKSÜ:n kanssa on tehty runsaasti tiedotusyhteistyötä vuonna 2020 (facebook, uutiskirje, nettisivu), ja tätä kautta tieto Viro-keskuksen tapahtumista on levinnyt laajalle EKSÜn jäsenistölle ympäri maailman.


11. YHTEISTYÖ VIRON SUURLÄHETYSTÖN KANSSA

Viro-keskus teki tiivistä yhteistyötä Viron suurlähetystön kanssa vuonna 2020. Tärkein yhteistyömuoto on ollut passien ja henkilökorttien jakaminen ja siihen liittyvä neuvonta. Suurlähetystön konsuliosaston kanssa tehtiin myös muuta tiedotustyötä Turussa asuville virolaisille. Konsuli Peeter Püvi piti Turussa myös pop up -vastaanoton passien ja henkilökorttien hakemista varten. 

Keväällä 2020 suurlähetystön rakennus oli menossa remonttiin, ja saimme lahjoituksena lähetystön sohvat. Näin tuli uudistettua Viro-keskuksen sisustus - kierrätyshenkisesti! Tästä kuuluu suuri kiitos media- ja talousneuvos Tiina Maibergille, joka osasi ennakkoluulottomasti yhdistellä yhdistyksen toiveet ja suurlähetystön mahdollisuudet! Suuret kiitokset myös yhdistyksen talkoolaisille, jotka suoriutuivat painavien mööpelien siirrosta sekä Helsingin päässä (Jukka Kaukonen ja Juha Laine) että Brinkkalan piharakennuksen jyrkissä portaissa (Atte Huhtala, Juhani Koivuviita, Riho Reinthal, Altti Äyräs). 

Lokakuussa toivotimme tervetulleeksi Suomeen uuden suurlähettilään Sven Sakkovin, ja esitimme samalla hänelle kutsun tulla Turkuun itsenäisyyspäivän juhliin 2021.

5.11.2020 välitimme eteenpäin kunniakonsuli Keijo Virtasen virallisen kirjeen Viron ulkoministeriölle: hän pyysi vapautusta kunniakonsulin tehtävästä. Suurlähetystö ja ulkoministeriö olivat jo keväällä ryhtyneet etsimään uutta kunniakonsulia Turkuun ja Varsinais-Suomeen, koska Keijo Virtasen toive oli jo tiedossa ennakkoon. Loppuvuodesta tuli tieto, että tehtävään on ehdolla toimitusjohtaja Andrus Junolainen. Keijo Virtanen toimi kunniakonsulina vuoden 2001 huhtikuusta alkaen, joten hänellä tuli toimikautta täyteen lähes 20 vuotta. Kunniakonsulin vaihdos toteutui virallisesti 1.1.2021.

 

12. TIEDOTUS

Jäsenlehti ViroNyt tuli kaikille jäsenille 4 kertaa vuoden aikana. Viro-keskus osallistui lehden sisällön tuottamiseen ja tiedotti siinä ajankohtaisista tapahtumistaan.

Jäsenkirjeitä on lähetetty sähköpostitse, jäsenille tiedotetaan sekä suomeksi että viroksi.

Omat kotisivut www.viro-keskus.fi ovat olleet myös tärkeä tiedotuskanava. Heinäkuussa 2019 kotisivut hakkeroitiin, ja kaikki sivujen aineisto sotkettiin käyttökelvottomaksi. Vuonna 2020 käytössä ollut uusi sivu on aiempaa yksinkertaisempi, sieltä löytyvät vain yhteystiedot ja linkki blogi-sivustolle, jonka kautta julkaistaan ajankohtaiset tiedotteet. Sivusto ja blogi ovat sekä  suomeksi että viroksi.

Turun Sanomat on tärkeä tiedotuskanava. Minne mennä -palstalla menovinkit ovat erittäin luettuja, ja tiedotusyhteistyö toimii hyvin.

Turun kaupungin viestinnän kanssa tehtiin tiivistä yhteistyötä. Turku-kalenterissa on käytössä Viro-teema.

Facebook on kehittynyt jopa tärkeimmäksi tavaksi jakaa tietoa. Sen etuna on kahdensuuntainen viestintä, joka mahdollistaa nopean palautteen saamisen yleisöltä. Viro-keskuksella on FB-ystäviä 1999. Eestlaste Klubia seuraa 1162 henkilöä, kunniakonsulaatin sivuja 713, Sata syytä vierailla Virossa -kampanjaa 528, Dom-oratoriota 270, FEM-projektia 214, REGI-projektia 198, Viguriväntiä 73. Viro: matkailijan vinkit -ryhmä on nopeassa kasvussa, 3221 jäsentä, Ülilahe laps -ryhmässä 81 ja Torstaiaamun keskusteluryhmässä 20 jäsentä. 

Vuoden 2020 uusi sivu, neuvontahankkeeseen liittynyt Abiks eestlastele Soomes on kerännyt jo 610 seuraajaa. Sivua on käytetty erityisesti vironkielisen korona-infon jakamiseen.


13. JAOSTOT

Vuonna 2020 vastuuhenkilöt tiedottivat jaostojen uutiset yhdistyksen hallitukselle.  Vuoden alussa jaettiin vastuualueet: kulttuuri: Pekka Lehtinen, koulutus: Mari Jurtom, tiedotus: Kirsi Äyräs, Eestlaste Klubi (virolaisten klubi): Ülle Priks, Klaarika El Haitani.


14. SVYL -YHTEISTYÖ

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry on jäsenmäärältään toiseksi suurin SVYL:iin kuuluva yhdistys. Vuonna 2020 Viro-keskuksen Imbi Kolkkanen toimi SVYL:n hallituksen jäsenenä ja Kirsi Äyräs toimi SVYL:n  toiminnantarkastajana.

SVYL:n vuosikokous pidettiin etäkokouksena. V-S Viro-keskuksen kokousedustajat olivat Atte Huhtala ja Juhani Koivuviita.

 Liiton hallitus jatkaa entisen suuruisena: kolmen hengen puheenjohtajisto, kuusi varsinaista jäsentä ja näillä henkilökohtainen varajäsen. SVYL:n toiminnanjohtaja oli vuonna 2020 Kirsi Bongwirnso, puheenjohtajana Grete Ahtola.15. PROJEKTIT

EU-projektit:

Paikal-alahanke / Varsin Hyvä ry / Leader: Töissä tarvitaan taitoja ㄧ tukea virolaisille maahanmuuttajille. Hankkeen toiminnallinen osa päättyi 2019, mutta sen raportointi ja toiminnan tulosten hyödyntäminen ja jatkon suunnittelu jatkui vuonna 2020. Hanke tuki virolaisia maahanmuuttajia koulutuspaketilla, johon koottiin tietotekniikkaa, työelämän suomen kieltä ja työelämän tietotaitoa. Koulutus suunniteltiin vironkielisen, hiljattain Turun seudulle muuttaneen työntekijän ja työnetsijän tarpeisiin. Koulutuksen suunnitteluvaiheessa koottiin työelämän asiantuntijarinki pohtimaan kurssin sisältöä. Hankkeen oleellinen osa kurssin lisäksi on henkilökohtainen neuvonta, jonka tavoitteena on auttaa työllistymään paremmin omaa koulutusta ja entistä kotimaassa kerättyä työkokemusta vastaaviin tehtäviin.


Muut projektit:

STEA: Vironkielinen neuvontapalvelu kriisiaikana 2020 1.6- 31.12.2020 (Abiks eestlastele Soomes). Hankkeen ideana oli järjestetää neuvontapalvelu Suomessa asuville virolaisille puhelimitse ja internetin viestipalveluiden kautta. Hankkeen avulla tarjottiin tietoa ja sosiaalista tukea koronaviiruksen aiheuttamissa poikkeusoloissa.

Lastentoiminta / haridusprojekt (Eesti instituut). Lasten vironkieliseen harrastustoimintaan.

Kansantanssin projekti, Nopsajalad järjestivät koulutustapahtumia Suomessa toimiville virolaisille kansantanssiryhmille (Eesti instituut). Ensimmäiset koulutukset ehdittiin järjestää kokoontumalla Porissa, mutta loppuosan koulutukset jouduttiin siirtämään verkkotapaamisiksi. Hankkeen koordinaattorina toimi Liis Mitt.

-Vuoden 2020 aikana on tehty useita hankehakemuksia ja etsitty uusia yhteistyökumppaneita. EU-rahoituskauden päättyminen on vaikuttanut merkittävästi: mahdollisuuksia rahoitukseen on selvästi vähemmän kuin aikaisempina vuosina.


16. YHDISTYKSEN TALOUS

Vuonna 2020 yhdistyksen rahoitus on tullut jäsenmaksuista, Turun kaupungin tuesta, päättyneestä Paikal-hankkeesta ja puolivuotisesta STEA-hankkeesta. Muu varainhankinta on ollut lähes mahdotonta, koska alueen markkinatapahtumat peruuntuivat, eikä pääsymaksullisia tapahtumia (esim. konsertteja) päässyt järjestämään.

Haasteellista on ollut se, että EU-hankkeiden rahoitus tulee jälkikäteen (Paikal-hanke). Hanketoiminta ja sen rahoitus on kasvattanut merkittävästi yhdistyksen taloudellisia resursseja ja samalla toiminnan kuluja vuosina 2015-2018, mutta hankkeiden nyt päättyessä täytyy löytää edullisia keinoja järjestää toimintaa, ja samalla on aktiivisesti etsittävä uusia rahoituslähteitä.


17. LOPUKSI:

Varsinais-Suomen Viro-keskuksella on takanaan kaikesta huolimatta vilkas toimintavuosi, jonka aikana se on tuonut Turussa näkyvästi esiin Viron kieltä ja kulttuuria. Koronarajoitusten vuoksi yhdistyksen toimintaan on tullut uusia virtuaalisia toimintatapoja, joista monet varmasti jäävät käyttöön jatkossakin. 

Monipuolinen tapahtumatarjonta sekä kunniakonsulaatin toimiston palvelut ovat hyödyttäneet sekä suomalaista että virolaista jäsenkuntaa ja kaikkia Virosta kiinnostuneita. Perustoiminnan on taannut Turun kaupungin tuki. Viro-keskuksesta on sen aktiivisen projektitoiminnan ansiosta tullut paikallisen virolaisyhteisön asiantuntija ja sen edunvalvoja, STEA:n rahoittama neuvontaprojekti vahvisti jälleen osaltaan tätä roolia ja asemaa. Vahva verkostoituminen viranomaisten ja kolmannen sektorin toimijoiden kanssa on Viro-keskuksen menestystekijä. Viro-keskus on merkittävä kulttuurin tuottaja, ja se on omalta osaltaan nostamassa Brinkkalan pihan profiilia.

Yhdistyksen haasteena on säilyttää saavutettu toiminnan taso. Se edellyttää jatkuvaa hankeaktiivisuutta, uusien tapahtumien ja tilaisuuksien ennakkoluulotonta suunnittelua ja toteuttamista sekä jäsenistössä piilevän potentiaalin löytämistä.


Suuret kiitokset aktiivisuudesta ansaitsevat säännöllisesti kokoontuvat harrastajaryhmät. Te olette yhdistyksen tukiranka! Keskusteluryhmät, kielikurssilaiset, kansantanssijat, uusi teatteriryhmä Turu Teater (niin aikuisten ryhmä kuin lasten ryhmä), koripalloilijat, lasten lauluryhmän perheet, Eestlaste klubin aktiivit, kulttuuri-iltoihin osallistujat, tapahtumien vapaaehtoiset, toimiston vakiovierailijat  - juuri te teette yhdistystoiminnasta oikeaa elämää! Toivotamme teille kaikille sitkeyttä pitää innostusta yllä myös Covid19 -kurimuksessa, paremmat ajat koittavat vielä. 
Kiitokset kaikille vuoden aikana toimintaan osallistuneille!

 

Toimintakertomus hyväksytty:

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n kevätkokous 23.3.2021 LIITE 1 / Toimintakertomus 2020

Varsinais-Suomen Viro-keskus ry:n tapahtumaluettelo vuodelta 2020

Koronarajoitusten takia peruuntuneet tapahtumat merkitty sinisellä

Tammikuu

2.1. - 4.1. Välipäiväpäivystys ja ylimääräisten  tavaroiden luovutus mm. Loimaan suksimuseolle ja Roskalava-fb-ryhmän kautta toimistolla (Päivi Hautala)

2.11. Torstaiaamun keskustelupiiri avasi toimintavuoden 2020

7.1. Toimiston kevätkausi avattu, toimisto avoinna ma-pe klo 10-16.

9.1. Turun Ammatti-instituutin lehtori vieraili / harjoittelun suunnittelu

9.1. Miesten koripallotreenit Varissuolla alkoivat. Torstaisin klo 19-20.

11.1. Lasten laulurinki aloitti kevätkauden.

16.1.-18.1. Helsingin matkamessuilla Viro-teema. Markkinoitu seuraajille. Kutsuvieraina mukana Kirsi Äyräs (to) ja Ülle Priks ja Rait Priks (la). Henna Mikkilä Tallinkin osastolla.

17.1. Valton kokous

21.1. Hallituksen kokous

22.1. Kirsin esitelmä Turkuseurassa klo 17

22.1. Evan kulttuuri-ilta toimistolla klo 19

27.1. Viron alkeiskurssi aloittaa

29.1. Viron jatkokurssi aloittaa


Helmikuu

4.2. Eestlaste klubi mõttetalgud - ideointi-ilta

5.2. Toimistolla vieraana näyttelijä Andres Dvinjaninov ja Petri Uggeldahl

11.2. Mõttetalgud - ideointi-ilta

18.2. Hallitus

22.2. Publicum, Itsenäisyyspäivän juhla, juhlapuheet suurlähettiläs Harri Tiido ja rehtori Jukka Kola

24.2. Vieraili Lauri Lunden

25.2. Mõttetalgud - ideointi-ilta

26.2. Vierailemassa Ann-Ly Palosaari / Kylät ja lähiöt -hanke

26.2. Juhla Viron suurlähetystössä, osallistuivat Kirsi Äyräs ja Raimo Korhonen

26.2. Tallinna-luento

27.2. FinEst -hankkeen ohjausryhmän kokous Metsätalolla

29.2. Latvian kurssi


Maaliskuu

4.3. Vierailemassa Lauri Laakso / Matkapojat

4.3. Evan kulttuuri-ilta, teemana vuosi 1944 (10 osallistujaa)

6.3. Opiskelija Gerli Griffelin näytön arviointi

7.3. Leo´s leikkimaa -päivä

11.3. Tartto-luento

13.3. Ripustamaan Arvo Pärt -näyttelyä

14.3. Taide ja antiikki -messut, Arvo Pärt 85 -näyttely osastolla A153

15.3. Taide ja antiikki -messut, Arvo Pärt 85 -näyttely osastolla A153

17.3. Työelämän infopäivä vironkielisille

17.3. Hallitus

18.3. Passien jaossa siirrytään ajanvaraukseen, toimisto etätöihin

18.3. Eestlaste klubi: peli-ilta

20.3. Kevad Naiste Südames -tapahtuma

25.3. Narva-luento

26.3. Kevätkokous, järjestettiin poikkeuksellisesti pienimuotoisena ja ilman oheisohjelmaa

30.3. Kunniakirjan luovutus Katri Iltaselle työväenopistolla


Huhtikuu

2.4. Konsulit Peeter Püvi ja Kaisa Männik vierailemassa

3.4. Konsulin passivastaanotto Viro-keskuksessa

5.4. Pääsiäistapahtuma 

8.4. Pärnu-esitelmä

21.4. Hallitus

25.4. Kansainväliset kevätkarnevaalit VPK:n talolla PERUTTU


Toukokuu

5.5. Komöödiateater Tarmon talolla

8.5.-10.5. Keväinen Viro -matka / siirtyy syksyyn

19.5. Hallitus, etäkokous

Kesäkuu

3.6. Viroon kahdella pyörällä tapahtuma, Vanha Suurtori Brinkkalan piha.

Konsuli Peeter Püvin vierailu, sormenjäljet passinhakijoilta

Andrus Junolainen tutustumassa Viro-keskukseen

Torstain aamukahviryhmän tapaamiset ulkona Brinkkalan pihalla

1.-3.6 Kaarina Jõgeva Town Twinning / ystävyyskaupunkimatka siirtyy syksyyn

5.6.-6.6. Kesärauha-festivaali

16.6. Hallitus 

25.6. - 28.6. Keskiaikaiset markkinat


Heinäkuu

Passien jako jatkuu ajanvarauksella läpi kesän


28.7 - 1.8. Tavataan Tartossa MP tapahtuma. Osallistui 10 henkeä.


Elokuu

-Keskustelupiiri kokoontuu torstaisin Brinkkalan pihassa

-Toimisto palaa ns. lähitöihin

13.8. Taiteiden yö, Viro-keskus järjesti ohjelman Vanhalle Suurtorille. Kutsutut esiintyjät: Nopsajalad, Siim Maaten, Rait Priks, Matti Äyräs & Muurlan sarjakuvaryhmä, Capoeira-ryhmä, tanssikoulu Brian Ramos

18.8. Hallituksen kokous Brinkkalan pihalla

20.8. Uudelleenitsenäistymispäivän opastettu kävelykierros / oppaana Eva Finch

20.8. Town Twinning infoilta

22.8. Virolaisseurojen yhteistyöpäivä Tampereella


26.8. Arviointikeskustelu Rastor / Kirsi Äyräs, tutkinnon osa Proaktiivinen kehittäminen, 90 osp, työpaikka-arvioijana Mari Jurtom

28.8. Kunniakonsuli Keijo Virtanen 75 v, onnittelemassa Viro-keskuksen hallituksesta Mari Jurtom ja Duha Elsayed, toimiston puolesta Kerli Muruvee ja Kirsi Äyräs sekä Turun yliopistosäätiön asiamies Pekka Kanervisto. Luovutettiin onnitteluadressi yliopistosäätiön Keijo Virtasen rahastoon lahjoittaneiden nimien kera.


28.8. Yhdessä yhdistys avasi uuden toimipisteen Runosmäessä

-Üllen käsityöpiiri aloittaa tiistaisin klo 17-19


30.8.- 1.9. Town Twinning matka - peruttu, siirtyi keväälle 2021


Syyskuu


-Keskustelupiiri kokoontuu torstaisin Brinkkalan pihassa

5.9. Etnofest Varissuo - vaihtui etätapahtumaksi

5.-6. 9. Nopsajalad järjestivät harjoitusleirin, opettaja Maarika Tuttelberg Virosta.

6.9. Urmas Sisask 60 v - lähetetty onnittelut.

7.9. Alkaen kielikurssit alkavat, mainostettu alueen opistoja

8.9. Ensimmäistä kertaa Turussa pitkä latvian alkeiskurssi: opettaja Pauls Balodis

10.9. Varsin Hyvä ry:n hallitus Liedossa, Kirsi Äyräs osallistui

15.9. Hallituksen kokous


20.9. Turun päivä, avajaisissa kävelykadulla klo 10.10 Nopsajalad heti kaupunginjohtajan puheen jälkeen. Brinkkalan pihalla ohjelmaa klo 12-18, Viro-keskuksessa klo 12-14 vironkielenviikon avaaminen ja Pop Up kielenopetusta (Eva Finch, Meribel Ivanov)


21.9. Katri Iltanen Viro-keskukseen vierailemaan, kunniakirjan luovutus

21.9. Vanhan Suurtorin toimijoiden tapaaminen Turku-seurassa

21.9. Interkultuurinen foorumi perustamiskokous, osallistui Duha Elsayed

21.9.-27.9 Kansainvälinen viron kielen viikko: kuvattu videoita kieliteemalla

22.9. Työntekijän oikeudet -seminaari 

22.9. Vieraili Ivar Miller / Semu


23.9. Mukana Samppalinnanmäellä juhlistamassa: Vuoden kulttuuriturkulainen Kari J. Kettula

23.9. Jalutame sügises -opastettu kävely Kupittaan siirtolapuutarhassa, oppaana Eva Finch

24.9. Moniku-tapaaminen, etänä - esitellään STEA -hanketta / osallistui Kirsi Äyräs

28.9. Jõgeva-info Kaarinan Puntarissa, Kadri Raudsepp paikallisasiantuntijana

29.9. Tutustuminen Pyhät luonnonpaikat näyttelyyn, oppaana FT John Björkman.


Lokakuu


1.10. EKSÜ lokakuun kuukausijulkaisussa artikkeli meidän syyskuun tapahtumistamme

1.10. Liitytty Kotoutumisen tukena -portaaliin

1.10.- 4.10. Kansainväliset suurmarkkinat, Viro-keskuksessa pikkupuoti ja avoimet ovet.

6.10. Kotoutumisen tukena -projektikoulutus (peruuntui)

2.-4.10. Kirjamessut - peruttu, seuraavan kerran syksyllä 2021

6.10. Pop up kunniakonsulaatti Varissuolla, vanhuksille

7.10. Joogaryhmä aloittaa, ohjaa Heli Tamm

8.10. Keskustelupiiri

8.10. Virtuaalinen luentojen päivä: Rahvaülikoolide õpipäev.

8.10. Siim Maatenin teatteriryhmät aloittavat / lapset klo 17 ja aikuiset klo 18

9.10. Osallistuttu Turun ideakilpailuun “Hyvinvointiehdotus” vanhustenkerhon idealla

13.10. Pop up kunniakonsulaatti Varissuolla, vanhuksille

14.10. Evan kulttuuri-ilta

15.10. Keskustelupiiri

16.10. Ari Hakulinen (Sointu records) vieraili toimistolla

17.10. Vanuse 50 varjundit Turun kaupunginteatterissa (siirtyy kevääseen)

17.10. TAIKEN hakemus monikulttuurisuuden edistäminen

20.10. Hallituksen kokous

21.10. Maskun Kiisan pirtti: Sammon Turun eläkeläiskerhon kutsusta Kirsi Äyräs ja Ioana Anica kertomassa Viro-matkailusta, yhteistyössä Abelita oy

26.10. Lähetetty hakemus EKKM lastenprojekti

27.-28.10. Järjestöhautomon hankekoulutus, osallistui Kirsi Äyräs

28.10. Vanhan Suurtori yhteiskuva 


Marraskuu

1.11. Halloween-tapahtuma, ET -teatteri Väike Nõid, Tarmon talo

Konsertti Georg Ots 100v: 1.11. Klo 14 raatihuoneen sali, Laulusolisteina Reino ja Aulis Kotaviita ja säestäjänä Ari Hakulinen. SIIRTYY; uusi ajankohta 14.3.2021

2.11. SVYL liittokokous etäkokouksena, osallistuivat Juhani Koivuviita ja Atte Huhtala yhdistyksen äänivaltaisina edustajina, Imbi Kolkkanen SVYL:n hallituksen jäsenenä ja Kirsi Äyräs SVYL:n toiminnantarkastajana.


3.11. Länsi-Suomen ETNO:n ensimmäinen kokous, osallistui Mari Jurtom


5.11. WEBINAARI 1: Viron ruuat teemana Jõgeva-ryhmän tapaamisessa Kaarinan Puntarissa → etänä, toteutettiin Jitsi-kokouksena. 

6.11. Ioana Anican opettaja vieraili (TAI)

-Kootaan forms-kyselyllä suomalaisten ajatuksia Virosta ja virolaisista, Siim Maatenin käsikirjoitustyötä varten.

11.11. Evan kulttuuri-ilta / Fred Jüssi ja viron luonto

11.11. Martit kutsuttu vierailemaan toimistolla (virolainen Martin päivän perinne)

11.11. Tapaaminen Liis Mittin kanssa, Nopsajalad-ryhmän suunnitelmia ja projektin uudelleen muotoilu

9.11. Kaidi Kuur aloittaa jouluvalokuvausten valmistelut

12.11. Keskustelupiiri

12.11. Lasten teatteriryhmä

12.11. Turu Teater


12.11. Varsin Hyvä ry hallitus ja vuosikokous, osallistui Kirsi Äyräs

14.11. Ensimmäinen valokuvauspäivä / Kaidi Kuur

16.11. Luovat alat -webinaari Europe Direct, osallistui Kirsi Äyräs

17.11. FinEst-hankkeen ohjausryhmä, osallistui Kirsi Äyräs

19.11. Keskustelupiiri

20.11. Etätapaaminen Andrus Junolainen, yliopiston rehtori Jukka Kola

24.11. Kadrisantid kutsuttu vierailemaan, (virolainen Katrin päivän perinne)

24.11. Syyskokous

25.11. Vierailemassa FinEst-hanke

25.11. Mikael Korhosen valokuvanäyttely ripustettu ja avattu: Haapsalu - Kogenud

25.11. Kalevin suklaiden joulumyynti alkoi, ennakkotilaukset toimitettu

26.11. keskustelupiiri

26.11. Hankekehitys-webinaari Central Baltic, osallistui Kirsi Äyräs

28.11. Mahdollisuuksien tori -kokous etänä

28.11. Leeda Ennok ja työelämän infopäivä Viro-keskuksessa (siirtyy kevääseen)

28.11. EKSü:n webinaarisarja ulkovirolaisista alkaa, kutsuttu seuraajat mukaan

28.11. VÄE päev - etäosallistuminen Vabamun tapahtumaan, jaettu tapahtumaa katseluryhmänä

28.11. - 29.11. Joulumarkkinat, päivystäjinä Päivi Petzu Hautala ja Ioana Anica

28.11. Valokuvaussessiot, Kaidi Kuur

30.11. Kotoutumisen tukena -kokous (Etnon kutsusta)


Joulukuu

Joulukalenteri 1.-24.12. Facebookin kautta: Rait Priksin maalauksia ja tunnistuskilpailu

2.12. Toimisto siirtyi etätyöhön

2.12. Webinaari: Haapsalun kalastajakolhoosin vaiheet tuotantolaitoksesta graffitien valtaamaksi raunioksi, Mikael Korhonen

-Haapsalu-näyttely ja kirjamyynti Viro-keskuksessa

5.-6.12. Joulumarkkinat, päivystämässä Kirsi Äyräs, Päivi Petzu Hautala ja Ioana Anica PERUUNTUI

9.12. Kulttuuri-ilta PERUUNTUI

8.12. Ioana Anican arviointikeskustelu (TAI), opettaja Satu Makkonen.

9.12. Webinaari 3; Terveisiä Saarenmaalta, puhujana Ohessaaren tuulimyllyn emäntä Mall Kivimaa

12.-13.12. Joulumarkkinat PERUUNTUI

12.12. Laitilan seurakunnan vironkieliset joululaulut, osallistutaan etänä, mainostettu ja kutsuttu osallistujia

13.12. Lasten joulutapahtuma: joulupukin etätapaaminen, yhteistyössä ET teater 

-Kielikurssit päättyvät, viimeiset kerrat etänä

15.12. Hallituksen kokous, etänä

“Pakettien” noutoa: hallituksen joululahja perinteisen illallisen sijaan. Ülle Priksin valmistamat Viro-keskuksen kangaskassit tikatun logon kanssa, sisällä joulusuklaat ja tyrnituotteet sekä Villa Tammekann-kirja.

19.-20.12. Joulumarkkinat PERUUNTUI

20.12. Yhteislaulut etänä, EKSÜ

24.12. Joulukalenterin viimeisessä luukussa Brinkkalan parveke


29.12. “Kunniakonsulien vahdinvaihto” Keijo Virtanen ja Andrus Junolainen, tapaaminen toimistolla.